by

Planowanie i organizacja ochrony zabytków na wypadek zagrożeń pożarowych i innych miejscowych

Adresaci szkolenia: Cele szkolenia: Zakres szkolenia:  Kwestie organizacyjne:  Informacje dodatkowe – tel: 795.725.725 lub mail: kag(at)ibd.org.pl...

Read More →

Close Search Window