KONGRES BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA

2 czerwca  2024 r.
Zamek Królewski na Wawelu
Dziedziniec wewnętrzny

20:00 – 22:00 Uroczyste rozpoczęcie II Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa

3 czerwca 2024 r. 
Muzeum Lotnictwa Polskiego
Kraków, al. Jana Pawła II 39 

8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 9:30 Rozpoczęcie obrad Kongresu, Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego, przedstawiciele: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Miasta Gdyni, Zamku Królewskiego na Wawelu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa

9:30 – 10:00 Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Działalność Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ochrony zabytkówna wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych                                    

10:00 – 10:15 Elżbieta Achinger, I Wicewojewoda Małopolski

10:15 – 11:15 Sesja I:  Bezpieczne miasto – bezpieczne zabytki 
Dyskusja Panelowa
Moderator: prof. dr hab. Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański.

11:15 – 11:30 Monika Gubała, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Rola samorządu regionalnego w aspekcie działań na rzecz bezpieczeństwa dziedzictwa

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 14:00 Sesja II: Na ratunek zabytkom – doświadczenia i wnioski płynące z działań
w Ukrainie

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA – dyskusja panelowa  Czego nauczyła nas wojna w Ukrainie? O współpracy międzyinstytucjonalnej i jej perspektywach
Uczestnicy: Piotr Ługowski – szef Programu Ochrona Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą w Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
Lilia Onyszczenko – doradca Mera Lwowa ds. dziedzictwa
Taras Woźniak – dyrektor generalny Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. Woźnickiego

Wystąpienia indywidualne:
Paweł Jędrzejczyk – konserwator zabytków, firma ZKR Sp. z o.o.
Anna Kudzia – konserwatorka zabytków, ASP Warszawa
Bartosz Ajszpur – firma 3Deling
Moderator: Jarosław Kociszewski, Nowa Europa Wschodnia

14:30 – 15:30 Przerwa na lunch

15:30 – 16:30 Sesja III: Zabezpieczenia wielkoskalowych muzealiów technicznych na wypadek konfliktu zbrojnego

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Doświadczenia historyczne w ewakuacji zbiorów lotniczych w okresie II wojny światowej

Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie i  Małopolskie Muzeum Pożarnictwa, Zabezpieczenie zbiorów historycznych pojazdów rolniczych i drogowych na wypadek konfliktu zbrojnego

Muzeum Reptar w Szolnok, Muzea na dawnych lotniskach i w rejonie lotnisk – zagrożenia na wypadek działań zbrojnych

Narodowe Muzeum Lotnictwa w Kijowie, Kwestia ochrony zbiorów lotniczych w realiach konfliktu zbrojnego i działań wymierzonych w otoczenie muzeum

Moderator: Tomasz Kosecki, Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego

16:30 – 17:30 Sesja IV: Instytucje kultury wobec zagrożeń – przygotowanie i organizacja ochrony

prof. dr hab. Robert Kotowski Przewodniczący ICOM Polska, Przygotowanie muzeum na wypadek sytuacji kryzysowych

Marta Muszyńska, Dyrektor Generalna, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Ochrona zasobu archiwalnego na wypadek szczególnych zagrożeń – perspektywa działań

Piotr Makuła, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Jak lepiej chronić zbiory instytucji kultury w trakcie konfliktu zbrojnego? Pomysły i sugestie

Piotr Szmidt, OGIEŃ I DYM W OKU KAMERY Monitoring wizyjny jako system wczesnej detekcji pożaru

17:30 – 19:00 Sesja V: Ochrona dóbr kultury w Siłach Zbrojnych 

płk dr Marcin Matczak zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych, 1. Dywizja Piechoty Legionów w Ciechanowie, Operacje przeciwrebelianckie a ochrona dóbr kultury

kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Sytuacja prawna polskich okrętów zatopionych poza polskimi obszarami morskimi

kmdr ppor. Maciej Piór, radca prawny, Jednostka Wojskowa 4026 FORMOZA, Proces targetingu a ochrona dóbr kultury

ppłk Michał Jankiewicz Dowódca Grupy Dywizyjnych Zespołów, Wydział CIMIC Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Rola Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w kształtowaniu świadomości żołnierzy SZ RP w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

mjr Damian Olszewski, radca prawny, Jednostka Wojskowa Komandosów, Rola prawnika wojskowego w upowszechnianiu wiedzy o prawnych aspektach ochrony dóbr kultury w środowisku wojskowym i nie tylko

19:00 – 20:00 Dyskusja

WARSZTATY
Muzeum Lotnictwa Polskiego – sala kinowa

15:30 – 17:00  mgr inż. Bartosz Ajszpur, Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, VR – prezentacja „cyfrowego bliźniaka” za pomocą okularów rozszerzonej rzeczywistości.

17:15 – 19:00  Piotr Tyrna, Beskid Plus sp. j. Tyrna, Cybuch, Opakowania archiwizacyjne dla obiektów muzealnych

4 czerwca 2024 r.
Muzeum Lotnictwa Polskiego
Kraków, al. Jana Pawła II 39 

9:00 – 10:30 Sesja VI: Historyczne konteksty zagrożenia dziedzictwa 

prof. dr hab. Grzegorz Nieć, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Szwedzkie rabunki bibliotek czeskich i polskich w XVII wieku

Roman Marcinek, Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, Porwanie świętych kości. O kradzieży relikwii św. Jana z Suczawy przez Jana III Sobieskiego

dr hab. Krzysztof Ślusarek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii, Ukraść gmach. Losy budynków galicyjskich klasztorów skasowanych przez cesarza Józefa II.

dr hab. Robert Hirsch, Luiza Skrzypkowska, Historyczne rozwiązania w modernistycznej zabudowie Gdyni lat 30. XX w. na wypadek konfliktu zbrojnego

dr Kamila Follprecht, Archiwum Narodowe Krakowie, Zasób archiwów krakowskich podczas okupacji niemieckie. Historia nieoczywista

 dr Wojciech Bobek, Politechnika Krakowska, Zniszczenia wojenne dziedzictwa przyrodniczego

10:30 – 11:30 Sesja VII: Bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego 

dr inż., prof. APEIRON Paweł Pajorski, APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Grupy interwencyjne jako wsparcie ochrony fizycznej stałej muzeów i  innych obiektów, w których są przechowywane, magazynowane i eksponowane muzealia

nadinsp. Marek Łuszczak, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Spektrum działań policji w ochronie dziedzictwa, na przykładzie działań KWP w Szczecinie

podinsp. Henryk Gabryelczyk, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Bezpieczeństwo zabytków w obiektach sakralnych na terenie Wielkopolski

dr Żaneta Gwardzińska-Chowaniec, Sekretarz Generalna Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Bezpieczeństwo informacyjne w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w warunkach zmieniających się sposobów prowadzenia konfliktów zbrojnych

11:30 – 12:30 Sesja VIII: Wybrane aspekty zaangażowania Państwowej Straży Pożarnej w ochronę i ewakuację zabytków 

st. bryg. Paweł Knapik, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Specyfika ochrony przeciwpożarowej obiektów zabytkowych na przykładzie Krakowa

mł. bryg. dr inż. Artur Luzar, Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Logistyka w ewakuacji zbiorów – wyzwania transportu

bryg. Tomasz Janecki, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Wybrane aspekty przygotowania zabytków ruchomych i nieruchomych do zabezpieczenia i ewakuacji w sytuacji kryzysowej i konflikcie zbrojnym

st. bryg. Jacek Smyczyński, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Praktyczne zastosowanie kontenera do ewakuacji zabytków ruchomych

mł. bryg. Paweł Serwatka, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Wstęp do ćwiczeń

12:30 – 13.00 Przerwa kawowa

13:00 – 13:15  dr inż. Katarzyna Pałubska, Instytut Historii Sztuki UKSW w Warszawie, wiceprezes PKN ICOMOS, Podsumowanie działań w zakresie ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych na różnych poziomach administracji konserwatorskiej w latach 2022-2023

13:15 – 14:30 Sesja IX: Współczesne wyzwania dla ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym

Prof. dr hab. Andrzej Koss, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Potrzeba, koncepcja przygotowanie służb konserwatorskich do działań bez zwłoki w sytuacjach kryzysów i klęsk żywiołowych

dr Piotr Zambrzycki, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Dokumentacja podstawowym narzędziem ochrony dóbr kultury – współczesne możliwości i wyzwania

mgr Bartosz Markowski, Ratunkowa konserwacja rzeźb ze zniszczonego muzeum w Palmyrze 2016-2024

dr inż. Bożena Boba-Dyga, Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki i Fundacja Art, Rola i zakres konserwacji ratunkowej i dokumentacji zabytków w czasie konfliktu zbrojnego

mgr inż. Leszek Balcarczyk, 3D Format sp. j., członek Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Techniki inwentaryzacji 3D jako podstawowe narzędzie zabezpieczenia obiektów

14:30 – 15:30 Przerwa na lunch

15:30 – 19:30 Sesja X: Nowe technologie  i niekonwencjonalne propozycje w ochronie dziedzictwa kultury

dr inż. Ewa Świerczyńska, Politechnika Warszawska, Schodzimy do podziemi – wykorzystanie nowoczesnych technologii pomiarowych w inwentaryzacji i monitoringu schronu przeciwlotniczego czasów II Wojny Światowej

mgr inż. Krzysztof Książek, Politechnika Warszawska, Koncepcja monitorowania zmian powierzchniowych historycznych malowideł ściennych z wykorzystaniem technologii mobilnych pozycjonowania 3D oraz naziemnego skanowania laserowego

mgr inż. Anna Gębarska, Dyrektor Zarządzająca, SMARTTECH3D SP. Z.O.O., Digitalizacja 3D jako odpowiedź na współczesne wyzwania ochrony dziedzictwa

dr inż. Krzysztof Karsznia, Politechnika Warszawska, Koncepcja bazy wiedzy w monitoringu stanu technicznego obiektów zabytkowych wykorzystującej wieloźródłowe dane pomiarowe

Roman Marczewski, Wiceprezes Instytutu Gończarstwa Polskiego, Niezauważane dziedzictwo kulturowe

Janusz Masłowski, Business Development Manager, ASSA ABLOY Opening Solution Poland S.A., Zabezpieczenia antywłamaniowe i inne obiektów sakralnych

mgr Ewa Durek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wykorzystanie możliwości sztucznej inteligencji (AI) w ochronie zabytków podczas konfliktu zbrojnego

Agnieszka Biernacka, Dział Handlowy Ceiba Sp. z o.o., „HASIOK” – awaryjny kosz bezpieczeństwa – i wszystko staje się proste.

dr hab. inż., prof. UZ Anna Bazan-Krzywoszańska, mgr Anna Widła, Uniwersytet Zielonogórski, Interdyscyplinarność ochrony dóbr kultury jako gwarant jej realizacji

dr Wojciech Malesa, Ordo sp. z o.o., Spoliacja jako forma ochrony dziedzictwa

19: 30 – 20:30 Dyskusja 

5 czerwca
Zamek Królewski na Wawelu

8:30 – 10: 30 Ćwiczenia 
Organizator: Zamek Królewski na Wawelu

10:45 – 12:00 Podsumowanie ćwiczeń i zakończenie kongresu 
Aula Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
ul. Bernardyńska 3, p. II

Zapisy na warsztaty w dniu 3 czerwca 2024, od godz. 9:00 w recepcji Kongresu  

W dniu 4.06.2024 Muzeum Krakowa zaprasza uczestników KOBED’24:

  • do odwiedzenia wystawy stałej „Kraków od początku bez końca” w Pałacu Krzysztofory, w godz.10:00-18:00, ostatnie wejście dla grup to 16.45, dla indywidualnych zwiedzających 17:00  
  • do zwiedzania Barbakanu, w godz.10.00-1800, ostatnie wejście 17.30 
  • do zwiedzenia Wieży Ratuszowej w godz. 10.00-18.00 z tym, że z uwagi  na warunki bezpieczeństwa w obiekcie zwiedzanie indywidualne lub w grupach do 25 osób o wyznaczonych godzinach. 

Zapisy na zwiedzania odbywać się będą w recepcji Kongresu 3.06.2024 r. w godzinach 12:00 – 17:00

Comments are closed.

Close Search Window