W dniu 2 czerwca 2024 roku na Zamku Królewskim na Wawelu odbyła się uroczystość wręczenia po raz pierwszy nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków i Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa KOBEDIAN bezpieczny zabytek. Organizatorami wydarzenia byli Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków. 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

W uroczystości na Zamku Królewskim na Wawelu uczestniczyło około 140 osób z całego kraju. Wśród nich obecni byli przedstawiciele Parlamentu, administracji państwowej i samorządowej, instytucji kultury, służb mundurowych, środowisk akademickich, wojewódzkich miejskich konserwatorów, organizacji pozarządowych, właścicieli oraz opiekunów zabytków. 

Wręczenie nagród poprzedzały wystąpienia dr Katarzyny Góralczyk Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa dr hab. Andrzeja Betleja prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego – Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa głos zabrał Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie Jerzy Zbiegień. Kolejnymi mówcami byli Jakub Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dr Michał Laszczkowski,, Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. 

Następnie rozpoczęto wręczanie nagród pierwszej edycji nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków i Instytutu bezpieczeństwa Dziedzictwa „KOBEDIAN – Bezpieczny Zabytek”.

Nagrody wręczali: Jakub Wiśniewski, Katarzyna Góralczyk, Jerzy Zbiegień, Michał Laszczkowski, Senator Jerzy Fedorowicz oraz nadkom. Paweł Jastrząb Komendant Miejski Policji w Krakowie. 

Laureatami  I edycji KOBEDIAN zostali:

  • Michał Krasucki, 
  • nadkom. dr Marek Łuczak, 
  • Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani 
  • Zamek Królewski na Wawelu. 

Kolejno zaproszono gości i laureatów na dwugodzinny nocny spacer tematyczny z przewodnikiem po Starym Mieście w Krakowie. 

Comments are closed.

Close Search Window