Celem działań podejmowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa jest upowszechnianie wiedzy na temat ochrony i bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego, szczególnie na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych oraz konfliktów zbrojnych, a ponadto pomoc osobom poszkodowanym w katastrofach, klęskach żywiołowych oraz ofiarom konfliktów zbrojnych, przebywającym w kraju i poza jego granicami.

Ważny aspekt naszej działalności stanowi organizowanie i realizowanie programów edukacyjnych dla wszelkich zainteresowanych? Osób, instytucji, organizacji? oraz upowszechnianie dobrych praktyk w ochronie dóbr kultury. Wspieramy właścicieli i posiadaczy zabytków w organizacji i planowaniu bezpieczeństwa obiektów, organizujemy praktyczne ćwiczenia, służymy pomocą  w przygotowywaniu dokumentacji planistycznej.

Abyśmy mogli efektywnie urzeczywistniać te zamierzenia, niezbędne jest zabezpieczenie finansowe. Środki staramy się pozyskiwać z wielu źródeł, jednak nie są one w stanie w wystarczającym stopniu zaspokoić wszystkich pojawiających się potrzeb.  

Jeżeli uważasz, że wspieranie ochrony dziedzictwa jest sprawą ważną – możesz pomóc w realizacji  wielu podejmowanych przez nas inicjatyw.

 1. Wpłać/Zostań naszym darczyńcą, wpłacając dowolną kwotę (każda będzie stanowić wielkie wsparcie) na konto Instytutu.
   Jako tytuł wpisz: „darowizna na cele statutowe”.
  Santander Bank   29 1090 2590 0000 0001 3061 5601


  Przekazaną kwotę możesz odliczyć od podstawy opodatkowania. Pamiętaj, będąc osobą fizyczną możesz odliczyć kwotę, mniejszą lub równą 6% Twojego dochodu.

  Osoba prawna  Przekazująca darowiznę osoba prawna może odpisać  od podatku dochodowego nawet do10%  swojego dochodu (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, 7 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

  Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT), za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług (brutto), w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Tu potrzebuje konsultacji…
 2. Podaruj nam 1,5 % swojego podatku. Dla realizacji naszych celów  każda kwota ma duże znaczenie. Wystarczy, że wypełniając swój roczny PIT do Urzędu Skarbowego wpiszesz:  KRS 0000329783
 1.   Organizuj systematycznie zbiórkę wśród  przyjaciół, rodziny  lub w miejscu pracy. Wspólnie wspierajcie nas kilka razy w roku, nawet niewielkimi kwotami.  Takie trwałe wsparcie pomoże nam planować nasze działania i podejmować nowe inicjatywy.
 1. Społeczne zaangażowanie Biznesu. Współpraca środowiska gospodarczego z trzecim sektorem pozwala realizować szereg działań i projektów. Zachęć swojego pracodawcę, by uwzględnił zaangażowanie społeczne oraz dbałość o dziedzictwo kulturowe w strategii firmy.  Tylko kierunkowe i trwałe działanie może wpływać na postępowanie ludzi i upowszechniać dobre praktyki.

Wspólnie działajmy na rzecz poprawy świadomości i odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe wśród mieszkańców miast, miasteczek oraz wsi.

Możemy tego dokonać poprzez:

 • Systematyczne (np. comiesięczne) wpłaty darowizn. Trwała pomoc  umożliwia długookresowe, konsekwentne, stałe,  planowanie i osiąganie zamierzonych celów.
 • Wsparcie rzeczowe i merytoryczne. Przekazując nam produkty, usługi lub wiedzę pomagasz nam działać.
 • Współpartnerstwo w przedsięwzięciach. Dzięki wsparciu finansowemu, rzeczowemu lub barterowemu możemy razem? finalizować nasze projekty.
 • Wolontariat.  Zaangażowanie pracowników w działalność społeczną pozwala im spojrzeć na swoją pracę z innej perspektywy oraz zdobyć nowe doświadczenia.
 1. Wesprzyj nas swoją wiedzą lub pomóż zdobyć nowe kwalifikacje, szerszą optykę?.

Jeżeli prowadzisz warsztaty, kursy, szkolenia lub jesteś specjalistą w swojej dziedzinie – jeśli mógłbś wesprzeć w działalności naszych wolontariuszy – podziel się! Dzięki Tobie osoby zaangażowane w działalność Instytutu podniosą/poszerzą swoje kompetencje i będą mogły bieglej/skuteczniej pracować na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zostań wolontariuszem Instytutu. Podaruj nam to, co najcenniejsze – własny czas! Pomóż nam włączając się w nasze działania. Wypełnij formularz  zgłoszeniowy, napisz nam o sobie, o tym w jaki sposób możesz nasz wesprzeć…  
Wkrótce otrzymasz odpowiedź. Jesteśmy pewni, że może to być początek fantastycznej przygody!

Comments are closed.

Close Search Window