W związku z powstaniem w Instytucie Bezpieczeństwa Dziedzictwa CZYTELNI, poszukujemy wydawnictw, firm lub osób, które zechciałyby przekazać nieodpłatnie książki wzbogacając tym nasz księgozbiór. 

Poszukujemy publikacji o tematyce:

  • ochrony zabytków
  • bezpieczeństwa i ochrony muzeów, bibliotek, zabytków, archiwów
  • zarządzania kryzysowego
  • dóbr kultury w konfliktach zbrojnych
  • dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych 
  • konserwacji i odbudowy zabytków 

Osoby mogące wesprzeć czytelnię instytutu prosimy o kontakt mailowy: wolontariat@ibd.org.pl 

Comments are closed.

Close Search Window