O Projekcie

Projekt ma na celu opracowanie programu zajęć i przeszkolenie 240 osób duchownych oraz zaangażowanych w opiekę nad ruchomymi i nieruchomymi zabytkami sakralnego dziedzictwa na terenie Polski. Zrealizowane szkolenia mają przygotować uczestników do opracowania dokumentów planistycznych realizujących obowiązek planowania i organizacji ochrony posiadanych i zarządzanych zabytków w sytuacji kryzysowej i na wypadek konfliktu zbrojnego. Podczas odbywających się w Krakowie szkoleń, ich uczestnicy pozyskują wiedzę na temat przygotowania obiektu na wystąpienie zdarzenia kryzysowego  planowania działań zabezpieczających dla obiektów nieruchomych i ruchomych, narzędzi i systemów mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obiekcie, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad przygotowania i przeprowadzenia przemieszczenia lub rozśrodkowania ruchomości. 

Elementem projektu Bezpieczne dziedzictwo są zdalne seminaria pt Dziedzictwo w cieniu Kasandry. Podczas spotkań , wspólnie z zaproszonymi Gośćmi rozmawiamy o różnych aspektach opieki i ochrony nad dziedzictwem kulturowym. 

Comments are closed.

Close Search Window