Przedstawiamy cykl publikacji wydanych przez Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w roku 2022. Publikacje powstały w ramach realizowanego projektu „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin”, którego AMW była Partnerem, w którym to projekcie brali udział przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa. Projekt realizowano w ramach Programu Edukacja, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Projekt korzystał z dofinansowania o wartości 155 550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii i 27 450 EUR otrzymanych ze środków budżetu państwa polskiego. W przygotowanych publikacjach grono 18 autorów przedstawiło zagadania ochrony dóbr kultury w konfliktach zbrojnych i sytuacjach międzynarodowych z perspektywy nauk prawnych administracyjnych bezpieczeństwa obronności konserwacji archeologii oraz zarządzana kryzysowego i ratownictwa. Dwutomowa monografia wzbogacona została o tom zawierający zbiór instrukcji i kazusów zbiór dokumentów międzynarodowych oraz zbiór dokumentów polskich. Jest to jedyne tak szerokie i wielotomowe opracowanie tego zagadnienia jakie obecnie dostępne jest na rynku wydawniczym.

Publikacje w formie e-booków można pobrać bezpłatnie na stronie internetowej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Monografia „Ochrona dób kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych”, red. Katarzyna Góralczyk i Marta Szuniewicz-Stępień (tom I ) 

Monografia „Ochrona dób kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych”, red. Katarzyna Góralczyk i Marta Szuniewicz-Stępień (tom II ) 

„Ochrona dób kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Kazusy i instrukcje”, red. Katarzyna Góralczyk i Marta Szuniewicz-Stępień 

Ochrona dób kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Wybór źródeł krajowych”, red. Katarzyna Góralczyk, Krzysztof Sałaciński, Marta Szuniewicz-Stępień 

„Ochrona dób kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. Wybór źródeł międzynarodowych”, red. Katarzyna Góralczyk, Marek Lemiesz, Marta Szuniewicz-Stępień 

Comments are closed.

Close Search Window