Zapraszamy do korzystania z bazy aktów prawnych odnoszących się do ochrony i bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego. Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa rozpoczął w roku 2023 wieloletni projekt stworzenia bazy aktów prawnych z zakresu prawa międzynarodowego, krajowego i lokalnego w systemie open-source. Pozyskane dokumenty legislacyjne zostaną podzielone wg kontynentów, państw oraz miast, w których znajdują się obiekty wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych z dnia 25 sierpnia 2004 r., Dz.U. nr 212, poz. 2153.

Comments are closed.

Close Search Window