I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa – „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury” pierwszym wydarzeniem KOBED. Przeprowadzony został w dniach 31.05-2.06.2023 roku w Gdyni. W przededniu Kongresu – 30.05.2023 – odbyła się Jubileuszowa XV Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego – „Nowe technologie na współczesnym polu walki”, omawiająca zagadnienia rozwoju technologicznego w świetle wymagań norm prawa międzynarodowego i odpowiedzialności za skutki działań i zaniechań na teatrze działań zbrojnych. Wydarzenia te miały wspólny mianownik w postaci poruszania zagadnień związanych z nowymi technologiami, wzbogaceniem tradycyjnych prelekcji konferencyjnych o aspekt praktyczny oraz towarzyszące pokazy, wystawy i symulacje, pozwalające poznać możliwości tytułowych „nowych technologii”.

Comments are closed.

Close Search Window