Partnerzy KOBED '23

Wspólnie chronimy dziedzictwo

KOBED '23 w liczbach

Prelegentów
0
Uczestników
0

Pierwszy w Polsce Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa, 

Gdynia 2023

Uczestników online
0
Warsztatów praktycznych
0

Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademia Marynarki Wojennej oraz Miasto Gdynia w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. wspólnie zorganizowali I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa (KOBED) w Audytorium Biblioteki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.  

KOBED w zamyśle organizatorów jest spotkaniem cyklicznym, organizowanym naprzemiennie w Gdyni i Krakowie, jako duże wydarzenia dla kilkuset odbiorców. Każda z edycji Kongresu koncentruje się wokół innego obszaru merytorycznego związanego
z ochroną dziedzictwa kulturowego. Tegoroczne wydarzenie zostało poświęcone nowoczesnym technologiom stosowanym w ochronie dóbr kultury. 

Kongres adresowany jest przede wszystkim do osób związanych zawodowo i naukowo z ochroną oraz bezpieczeństwem zarówno materialnego, jak i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jego uczestnikami są także właściciele, zarządcy oraz opiekunowie zabytków, pracownicy instytucji kultury, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele środowiska prawniczego, akademickiego, studenci i słuchacze szkół oraz uczelni mundurowych, osoby zajmujące się zagadnieniami ochrony i bezpieczeństwa obiektów zabytkowych, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony fizycznej, przedstawiciele agencji ochrony i firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej), a także osoby zajmujące się bezpieczeństwem wewnętrznym, ochroną ludności i obroną cywilną. Przedstawiciele firm i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem i ochroną obiektów – w tym zabytkowych – mogli nie tylko zapoznać się z nowoczesnymi technologiami oferowanymi przez konkurencję, ale także zaprezentować własną ofertę i poznać światowe trendy w zakresie ochrony obiektów zabytkowych
w przypadku zdarzeń kryzysowych i konfliktów zbrojnych. 

Celem Kongresu była prezentacja w teorii i praktyce możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, poprzez laserowe czyszczenie oraz rentgen i tomografię obiektów zabytkowych, po skanowanie 3D obiektów zabytkowych, w tym tych znajdujących się na dnie morskim. Zorganizowane przedsięwzięcie dało wyjątkową możliwość prezentacji zastosowania nowych technologii w sektorze bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zbiorów, w tym prezentację ich możliwości technicznych na stanowiskach rozmieszczonych w miejscu Kongresu oraz wymiany wiedzy, potrzeb i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk oraz branż obecnych na Kongresie. Wobec bieżących wydarzeń w Ukrainie, część wystąpień została poświęcona doświadczeniom naszych wschodnich sąsiadów w zakresie skuteczności tradycyjnych zabezpieczeń obiektów zabytkowych i zbiorów, stosowania nowych technologii i weryfikacji założeń ochrony zabytków na wypadek zaistnienia konfliktu zbrojnego. 

Zgodnie z założeniem Organizatorów, wydarzenie zbliżyło środowiska, właścicieli i zarządców zabytków, służby oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo dóbr kultury. Uczestnictwo w KOBED umożliwiło bezpośredni kontakt, dialog oraz wymianę spostrzeżeń stron zaangażowanych na tej płaszczyźnie, co stanowi novum w dyskursie naukowym. Uczestniczy Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa rozpoczęli budowę społeczności KOBED, która wzajemnie będzie się wspierać, rozwijać oraz poszerzać wiedzę w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych. Zawiązanie szerokiego kręgu Partnerstw z instytucjami publicznymi, ośrodkami akademickimi oraz stowarzyszeniami umożliwiło wysoki poziom prowadzonej debaty.

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window