Rada II Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa KOBED ’24

 1. kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Rektor-Komendant AMW
 2. ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, Rektor UPJPII w Krakowie
 3. dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu
 4. Tomasz Kosecki, Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
 5. kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek, prof. AMW – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej 
 6. Monika Gubała, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
 7. ks. prof. dr hab. Jacek Urban, Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie
 8. prof. dr hab. Piotr Dobosz, Uniwersytet Jagielloński
 9. prof. dr hab. Andrzej Koss, Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie
 10. prof. dr hab. Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański
 11. Katarzyna Urbańska, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie
 12. dr hab. Cezary Kałużny, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie
 13. dr hab. Tomasz Graff, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie
 14. prof. dr hab. Bogusław Szmygin,  Prezes PKN ICOMOS
 15. dr hab. Hanna Schreiber, Uniwersytet Warszawski
 16. dr hab. inż. arch. prof. PG Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni
 17. dr Michał Niezabitowski, Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich
 18. dr Paulina Florianowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzeów
 19. prof. dr hab. Robert Kotowski, Przewodniczący ICOM Polska
 20. dr Robert Domżał, Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
 21. dr Michał Laszczkowski, Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków
 22. Jacek Rulewicz, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
 23. Agata Wąsowska-Pawlik, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
 24. nadbryg. Piotr Filipek, Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
 25. Andrzej Jabłoński, Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
 26. Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków w Warszawie
 27. Borysław Czarakcziew, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
 28. Dorota Janiszewska-Jakubiak
 29. Krzysztof Dąbrowski, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
 30. dr Paweł Pietrzyk Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Comments are closed.

Close Search Window