Przedstawiciel Instytutu Bezpieczeństwa dziedzictwa uczestniczył w XVII Seminarium Naukowo-Technicznym „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych”, które zorganizowały: Oddział Małopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Była to kontynuacja cyklicznych, jesiennych szkoleń organizowanych w Zakopanem, przeznaczonych dla projektantów, architektów i osób nadzorujących procesy budowlane, rzeczoznawców budowlanych i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy PSP, inspektorów ochrony przeciwpożarowej i innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków, jak również przedstawicieli firm i osób zainteresowanych tą problematyką.

Do prelekcji zaproszono autorytety z Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego, Szkoły Głównej Służby  Pożarniczej w Warszawie i innych instytucji technicznych i naukowych z kraju. Tematyka referatów dotyczyła między innymi następujących zagadnień:

 • Zmiany regulacji prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej związanych z bezpieczeństwem pożarowym budynków – stan obecny i perspektywy 
 • System płyt JHE Fermacell: Ochrona przeciw pożarowa lekkich elementów  budowlanych, o konstrukcji  drewnianej i stalowej.
 • Zrozumieć dokumenty oceny zgodności – aspekty formalne i praktyczne.
 • Doświadczenia krajów europejskich w zakresie zagrożeń w instalacjach fotowoltaicznych.
 • Norma EN 12 845-1 – aktualny status normy, struktura, główne zmiany, kluczowe wyzwania i spory.
 • Zasady sporządzania ekspertyz technicznych dotyczących rozwiązań zamiennych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Pierwszy na rynku certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) firmy Cerbex Sp. z o.o.
 • Scenariusze rozwoju pożaru na potrzeby analizy nośności konstrukcji.
 • Praktyczne sposoby ograniczania fałszywych alarmów z systemu sygnalizacji pożarowej.
 • Ochrona przeciwpożarowa systemów magazynowania energii z Sinorix.
 • Pełnoskalowe badania rozprzestrzeniania dymu w korytarzach.
 • Certyfikacja drzwi przeciwpożarowych.
 • Wentylacja tuneli drogowych – wytyczne WRM-42 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury od dnia 2 marca 2021 r.
 • Zasady przyjmowania parametrów wentylacji pożarowej przy projektowaniu systemów wentylacji strumieniowej w garażach zamkniętych.
 • Stacje tankowania wodorem – wyzwania.
 • Pojazdy elektryczne i ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe garaży – ujęcie praktyczne.
 • Pożary samochodów elektrycznych. Precyzyjna i wczesna detekcja pożaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close Search Window