Dyrektor IBD Katarzyna Góralczyk uczestniczyła w Tegorocznym Biennale Kijowskim. Tegoroczna, piąta edycja Kijowskiego Biennale ma charakter międzynarodowy charakter i odbędzie się w Kijowie, Iwano-Frankowsku, Użhorodzie, Wiedniu, Warszawie, Lublinie oraz Berlinie. Podczas spotkania w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dyskutowano na temat zmian w funkcjonowaniu muzeów ukraińskich, jakie musiano wprowadzić po wybuchu wojny. Pracownicy ukraińskich muzeów dzielili się swoim doświadczeniem oraz praktykami. Dyrektor Katarzyna Góralczyk przybliżyła uczestnikom polskie praktyki oraz obowiązki posiadaczy i zarządców zabytków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów na wypadek wystąpienia  sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close Search Window