Jako obserwatorzy uczestniczyliśmy w szkoleniu pt. „Ochrona zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wypadek zagrożeń wojennych i kryzysowych – praktyczne aspekty” organizowanym w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W szkolenia uczestniczyli pracownicy instytucji kultury oraz administracji samorządowej i rządowej. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in.: Ochrona zabytków i zbiorów w przepisach prawa międzynarodowego i krajowego, praktyczne aspekty wykonania dokumentacji planistycznej w ochronie zbiorów, Zasady przygotowania i szkolenia osób na potrzeby ewakuacji zbiorów, ochrona obiektów zabytkowych i zbiorów przed pożarem. Szkolenie było podzielona na część teoretyczną odbywającą się na Sali wykładowej oraz część praktyczną na poligonie. Stało się także przestrzenią wymiany doświadczeń i dobrych praktyk osób w nim uczestniczących. 

Comments are closed.

Close Search Window