W dniu 24 maja 2022 r. eksperci Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej lub konfliktu zbrojnego utworzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele służb mundurowych, administracji  publicznej oraz organizacji pozarządowych.  Celem tego gremium jej upowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie ochrony dóbr kultury w czasie pokoju, kryzysu oraz konfliktu zbrojnego. Podczas ostatniego spotkania przygotowano wstępny harmonogram działań oraz podjęto pierwsze inicjatywy.  Zespół opracowuje także zestaw poradników dla właścicieli, zarządców oraz opiekunów obiektów zabytkowych.  

Comments are closed.

Close Search Window