Eksperci Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa wraz z pracownikami Muzeum Narodowego w Krakowie, strażakami Państwowej Straży Pożarnej, przedstawicielami Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, strażakami Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, przedstawicielami Punktu Kontaktowego Błękitnej Tarczy w Krakowie uczestniczyli w roli obserwatorów w przeprowadzonych ćwiczeniach zabezpieczania i ewakuacji zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Podczas ćwiczenia sprawdzono procedury zabezpieczania obiektów ruchomych przygotowanych do ewakuacji na wypadek sytuacji kryzysowych. Punktem kulminacyjnym było przeprowadzenie interwencyjnej ewakuacji ruchomości z sal wystawowych Muzeum Narodowego Pałac Biskupa Erazma Ciołka do punktu zabezpieczenia oraz po odpowiednim zabezpieczeniu przetransportowanie ich do wskazanego w planie ochrony zabytków, miejsca tymczasowego przechowania. Prowadzonym przez pracowników działaniom towarzyszyła poszerzona narracja specjalisty ds. ochrony zabytków i spraw obronnych Muzeum Narodowego w Krakowie, wyjaśniająca zastosowane procedury, obowiązki, rozwiązania oraz metody i środki. 

Ćwiczenia były wydarzeniem towarzyszącym szkolenia strażaków Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej realizowanego przez Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu oraz Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. 

Comments are closed.

Close Search Window